- Private skal ikke tjene penger på dette

Statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet stiller seg uforstående til kritikken mot SFTs klimakvotesalg.