Røykeslutt er smittsomt

Ny studie: mye lettere å slutte hvis noen i nær familie har gjort det.