Intervju med en sexkunde

«Første gang jeg kjøpte sex, tenkte jeg: Hvorfor ventet jeg så lenge? Jeg var fornøyd, hun var storfornøyd».