Kurdere må søke om ny oppholdstillatelse

De 204 kurderne som høsten 2005 fikk arbeidstillatelse i Norge fra Utlendingsdirektoratet, må søke om opphold på nytt.