Færre dør på veiene

Dersom tendensen holder seg, vil 2007 bli det beste året i trafikken. Ved utgangen av juni hadde 90 personer mistet livet på norske veier.