Flere overnattinger på hotell

Første halvår i år var det 8,6 millioner overnattinger på hoteller her i landet. Det er en økning på 5,5 prosent fra samme periode i fjor.