Tomtefestestrid til Strasbourg

Grunneiere som mener de mister store verdier gjennom den nye tomtefesteloven klager saken inn for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.