Nest høyest velstand i Europa

Norge hadde i 2007 Europas nest høyeste bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger, viser nye tall fra Eurostat.