Økt yrkesaktivitet blant eldre

Yrkesaktiviteten blant eldre går opp. For personer i aldersgruppen 55-66 år gikk yrkesaktiviteten opp med 2,3 prosentpoeng fra 3. kvartal 2006 til 3. kvartal 2007.