Stavanger kan miste grepet som oljehovedstad

Stavangers posisjon som Norges oljehovedstad kan være truet som følge av fusjonen mellom Hydro og Statoil.