De unge og de radikale - og de kristne

Den mest nyskapende og oppsiktsvekkende politiske reklamen kommer som regel fra de politiske ytterfløyene og fra ungdomsorganisasjonene.