Aksjonister sperrer asylinternat

Aksjonister sperrer utgangen fra internatet på Trandum leir ved Gardermoen med to biler for å hindre uttransportering av to afghanske asylsøkere fra leiren.