Regjeringen vil innføre sertifikat for småbåter

Regjeringen arbeider med et lovforslag om obligatorisk sertifikat for å føre småbåter.