Næringslivet må betale mer av sykepengene

Regjeringen vil at arbeidsgiverne skal betale mer av sykelønnen. Tiltaket lanseres for å få ned sykefraværet. Partene i arbeidslivet reagerer sterkt.