Mulla Krekar saksøker staten

16 månadar har gått sidan mulla Krekar klaga over vedtaket om utvising. Utvisingsvedtaket vart gjort etter instruks frå statsråd Erna Solberg. Klagen er ikkje behandla. Nå saksøker Krekar staten.