Står på for den siste olje

Regjering, oljeindustri og fagrørsle er einige om at nye tiltak og nye investorar må til for å få oljealderen til å vara lenger.