Ufattelige mengder energi

Utenfor Florida er Golfstrømmen ca. 500 meter dyp, og den frakter med seg 40 millioner kubikkmeter vann i sekundet.