Toppledere skyr kommunejobber

Toppledere skyr kommunale jobber, og kommunale ledere har lav anseelse blant de ansatte, viser en ny undersøkelse.