Tillitsvalgte vurderer søksmål

Noen av de tillitsvalgte i Redningsselskapet vurderer søksmål mot den som står bak outingen av selskapets indre liv.