Gunnar Berge refser oljeselskapene

Stadige uhell og nestenulykker har gjort oljedirektør Gunnar Berge bekymret for sikkerheten ved norske oljeinstallasjoner i Nordsjøen.