Spår en fantasiløs fremtid

Barnas fantasiverden er i ferd med å bli et ødeland, hevder «BRANDchild»-forskerne. Vrøvl, mener norsk ekspert.