12,3 mill. i bot til spansk tråler

Troms politidistrikt ga fredag til sammen 12,3 millioner kroner i bøter til den spanske tråleren «Garoya Segundo».