Høye verdier av tungmetaller i rimsopp

For første gang er innholdet av tungmetaller i norsk villsopp målt, men for de fleste soppartene er situasjonen tilfredsstillende. Rimsoppen kommer dårligst ut.