Hørte Betew tilstå

Aktoratet setter nå inn sitt tyngste skyts mot Metkel Negassie Betew (27). Blant annet et vitne som har hørt Betew tilstå Nokas-ranet.