Tror på 4 av 22 forslag

Kun 4 av de 22 forslagene fagbevegelsen og arbeidsgiverne har fremmet for å redusere sykefraværet, vil ha effekt. De øvrige 18 er det umulig å måle effekten av, mener seniorforsker Knut Røed.