Anmeldelser for ulovlig jakt på jerv og gaupe

Kontroll av kvotejakta og gaupe og lisensjakta på jerv førte til at Statens naturoppsyn (SNO) i fjor anmeldte til sammen elleve tilfeller av ulovlig jakt.