Derfor bruker vi ikke mer oljepenger

Svært mye av norsk politikk handler om hvor mye oljepenger vi bør og kan bruke. Økonomiprofessor Guttorm Schjelderup prøver her å gi noen svar.