Innskuddspensjon best for unge

Er du under 30 år, vil en pensjonsordning med høyt innskudd gi deg klart mer å rutte med som gammel enn en ytelsespensjon.