Norske kvinner bortfører barn

De aller fleste som bortfører barn ulovlig er kvinner. Mange tar med barna fra andre land til Norge.