Finner mening med livet uten kirken

Nordmenn flest er tilfredse med sitt religiøse og åndelige liv. Men bare rundt halvparten sier de tror på Gud. Og de færreste føler noen tilknytning til kirken.