SV snur i Mehmet-saken

Sosialistisk Venstreparti foreslår å innføre en dispensasjonsmulighet i bioteknologiloven. Det kan gi seks år gamle Mehmet den behandlingen familien hans ønsker.