UD-plan mot mobbing

Mobbing på arbeidsplassen er eit så stort problem at Utanriksdepartementet må prioritere tiltak mot mobbing.