Trakk anmeldelse mot fiskeeksportør

Mattilsynet har trukket tilbake politianmeldelsen mot Marine Harvest Norway, etter at bedriften har lagt seg flat og innrømmet dokumentrot.