Krev at Bondevik fylgjer opp pålegg

Dei parlamentariske leiarane for alle dei fire opposisjonspartia sendte i går eit felles brev til statsministeren. Dei krev nå at Regjeringa kjem med ei ny melding om forsvaret til Stortinget.