Barnevernet vil bli opnare

1,5 millionar kroner er sett av til å avskaffa myten om at barnevernet er ein hemmeleg og lukka instans. Målet er betre omdøme i samfunnet.