Stortingsharme mot Bondevik

Det er veksande irritasjon på Stortinget over måten Regjeringa handterer plenumsvedtak frå Stortinget på. Statsministeren risikerer nå å få eit kvast brev frå dei parlamentariske leiarane.