Satser på flerkulturell skole - på ordentlig

Skolen eller barnehagen til ungene dine er ikke «flerkulturell» selv om det går barn fra 19 ulike nasjoner der. Det blir den først når personalet ser på det språklige og kulturelle mangfoldet som det normale, og som en naturlig del av fellesskapet.