Fryktar «trafikk-kø» i retten

Sorenskrivaren i Bergen trur at fleire kjem til å nekte å betale trafikkbøtene sine. Han fryktar ei opphoping av slike saker i domstolane.