Geistlig språkbruk

Egentlig er det prestens jobb å overbevise med ord. Derfor er det ikke rart at mange prester har dominert talekunsten i Norge.