FN refser norsk rasisme-dom

FNs rasediskrimineringskomité pålegger Norge å skjerpe beskyttelsen mot rasistiske uttalelser. Regjeringen får seks måneder på seg til å gjennomføre endringer i lovverket.