Vil utvide skoledagen til klokka 18

Elever i videregående i Hordaland bør gå på skolen til klokka 17 eller 18 om ettermiddagen.