Devold utfordrarar Riksrevisjonen

Kristin Krohn Devold er på kollisjonskurs med Riksrevisjonen i saka om sal av forsvarseigedomar. Departementet forsvarar nå ein praksis som Riksrevisjonen kritiserer kvasst.