Omsorg er blitt teknikk

Med det presset som ansatte i omsorgssektoren jobber under, blir det for liten tid til individuell omsorg, mener forsker Sturle Næss ved Rokkansenteret.