NHO varsler lockout: - Vi er fratatt streikeretten

NHO vil gå til lockout i den pågående konflikten med Norsk Sykepleierforbund (NSF). - Da er vi i realiteten fratatt streikeretten, sier fylkesleder Mette Mikkelsen.

Publisert Publisert

Kritisk: Leder i Sykepleierforbundet, Eli Gunhild Bye, er kritisk til at NHO har varslet lockout i sykepleierstreiken.. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Lockouten trer i kraft fra 20. november. Streiken har pågått siden 25. oktober.

I Hordaland vil lockouten omfatte disse virksomhetene:

  • Austevoll Hjemmetjeneste, Aleris Omsorg AS
  • Austevoll Sykehjem, Aleris Omsorg AS
  • Haukeland Pasienthotell, Eurest AS
  • Amathea Hordaland og Sogn og Fjordane
  • Administrasjon, Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen
  • Åstveit Helsesenter AS

Norsk Sykepleierforbund gikk torsdag morgen ut med at de hadde mottatt varslet. Leder Eli Gunhild By mener at NHO med dette viser at de ikke tar hensyn til liv og helse.

– I dag har NHO kastet kortene. De går altså ikke av veien for å stenge både sykehjem, respiratorteam og gatehospital for å drive gjennom sitt syn på en tariffavtale. Loven slår fast at helsetjenester må organiseres slik at de er forsvarlige. Ved å stenge helsepersonellet ute, bryter både den private virksomheten og kommunen sine plikter etter loven, sier hun i en pressemelding.

Lockout er arbeidsgivernes streikevåpen og betyr at de stenger ute samtlige 500 sykepleiere i de 65 bedriftene som Sykepleierforbundet har varslet streikeuttak for.

Fylkesleder i NSF Hordaland, Mette Mikkelsen, mener NHO gjennom en lockout viser at arbeidsgiverne ikke ønsker å konkurrere på like vilkår med andre arbeidsgivere.

– Dette er et veldig alvorlig virkemiddel. I realiteten er vi nå fratatt streikeretten, sier Mikkelsen.

– Tar hensyn

Eli Gunhild By mener at Sykepleierforbundets uttak tar hensyn til pasientene og peker på at Statens Helsetilsyn har våket over konflikten i tre uker, uten å finne et eneste tilfelle der liv og helse er satt i fare.

Sykepleierforbundet har tatt ut 56 sykepleiere av de totalt 500 som det er varslet plassoppsigelse for og som omfattes av overenskomsten mellom NSF og NHO Service og handel/Abelia.

Bekymret for pasienter

De som har vært rammet av streiken har jobbet ved pasienthotell og rehabiliteringsinstitusjoner. I hprdaland har det vært sykepleiere på Haukeland pasienthotell og Åstveit helsesenter som har vært tatt ut i den pågående streiken. En konsekvens av dette har vært at mange kreftpasienter har vært innlosjert på vanlige hoteller i byen mens de har vært inne til cellegift eller strålingg.

– Det som bekymrer oss mest er at vi mister oversikten over den medisinske tilstanden til disse pasientene, sa divisjonsdirektør Askjell Utaaker i Helse Bergen tidligere denne uken. Da var det 40 kreftpasienter og 20 andre pasienter som var innlosjert på vanlige hoteller fordi sykehotellet er stengt.

– Alvorlig

– Lockout er alvorlig både for pasienter, pårørende og ansatte, men vi kan ikke sitte stille å se på at noen få bedrifter tar belastingen for alle, når vi vet at noen av disse er i ferd med å gå over ende. De øvrige bedriftene i denne bransjen ønsker å stå solidarisk med dem som er tatt ut i streik. Enkelte av bedriftene er små ideelle virksomheter. Nå står viktige arbeidsplasser og gode pasienttilbud i fare for å bli borte, sier administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.

Hun mener at NHO har strukket seg langt for å få til en løsning og peker på at streiken har pågått i tre uker og at flere av de sju bedriftene som foreløpig har vært rammet risikerer å gå konkurs.

– Derfor er vi nødt til å bruke dette sterke virkemiddelet nå, sier hun i en pressemelding.

Publisert