• MANGE BLIR HØRT: Ett år etter at en ny klageordning til fylkesmennene ble innført i mobbesaker, viser en ny statistikk at svært mange elever får medhold i at skolen ikke har gjort nok for å hindre mobbingen. FOTO: Audun Braastad / NTB scanpix

Skolen gjør ikke nok i fire av fem mobbesaker

Elevene har fått medhold i fire av fem mobbesaker der fylkesmennene har vurdert om skolene har oppfylt aktivitetsplikten sin.