• GLATTCELLE: Sikkerhetscelle 6143 i Bergen fengsel. Her satt en mann 1700 timer til sammen i 2015 og 2017. FOTO: Eirik Brekke

FNs torturkomité bekymret for psykisk syke på glattcelle

BT-artikkel ble nevnt spesielt da FNs torturkomité kritiserte den høye bruken av glattceller og isolasjon blant psykisk syke innsatte.