• FORHANDLER: Departementsråd Leif Forsell, leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg. Regjeringens tilbud til bøndene har en ramme på 1 milliard kroner, hvorav 670 millioner bevilges over statsbudsjett. Bøndenes krav er på 1,83 milliarder. FOTO: Vidar Ruud, Scanpix

Bondeforhandlerne tar helgen til hjelp

Bondeorganisasjonene og staten møtes flere ganger denne helgen for å forhandle videre i jordbruksoppgjøret. Men troen på en snarlig løsning er liten.