Mørkeblå bølge langs kysten

Frp-bølgen skyller over Vestlandskysten. I 14 av 33 Hordalands-kommuner er Frp størst.