Dette krever Hordaland av Stortinget i 2015

Bedre vei og bane, nye ferger, mer bompenger, politihelikopter og bredbånd til alle.

Publisert Publisert

STINN BRAKKE: Alt som kan krype og gå av hordalandspolitikere er invitert til nyårsmøtet, som mandag ble holdt på Sandsli. Her er det byrådsleder Martin-Smith Sivertsen som presenterer sine forventninger for 2015. Foto: ROAR CHRISTIANSEN

  • Pål Andreas Mæland
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Det årlige nyårsmøtet til Hordaland fylkeskommune inneholder en fast sesjon der Bergen og de andre kommunene i Hordaland kan få komme med sin «bestilling» til hordalandsbenken på Stortinget.

Årets møte var intet unntak, og kravene var nok i stor grad velkjente for de 11 stortingsrepresentantene fra Hordaland som var til stede i salen.

Samferdsel

Byrådsleder i Bergen, Martin Smith-Sivertsen, ville riktignok ikke gå med på at det var snakk om krav.

— Jeg er ikke glad i kravmentalitet. I stedet er dette en liste over hvordan kan Norge realisere sitt potensial ved å satse på Vestlandet, lokket han, og presenterte følgende liste:

Fergefri E 39 må realiseres så raskt som mulig.

— Det må nevnes hver gang man har muligheten. Hvis Vestlandet blir et felles arbeidsmarked, får vi en enorm dynamikk, sa han.

Både vei og bane mellom Bergen og Voss må bli ny.

Her fikk Smith-Sivertsen støtte av ordfører i Vaksdal, Eirik Haga (Ap), som pekte på at Bergensbanen var stengt både siste dag i 2014 og første dag i 2015, på grunn av ras.

— Banen er rasutsatt og ulykkesutsatt, og flere steder er skinnegangen fra 1880-tallet. Det er ikke en tidsmessig løsning, sa Haga.

Ringeriksbanen må bygges så raskt som mulig.

— Selv om den ligger langt fra Hordaland, er den viktig for Bergensbanen. Med ny bane til Voss og Ringeriksbanen, vil reisetiden Bergen - Oslo med tog være på fire og en halv time. Jeg tror ikke samfunnsøkonomene tar inn over seg hvor dynamiske ringvirkninger et så dramatisk forbedret togtilbud vil gi, sa Smith-Sivertsen.

Mer penger til sykkelveier.

— Her er det mye spennende på gang. Jeg tror vi kan få en diskusjon om sykkeltunneler både gjennom Lyderhorn og Løvstakken, sa syklisten Smith-Sivertsen.

Miljø

Lovhjemmel for lavutslippssone og miljødifferensierte bompenger.

Les også

Køprising kan true Frp i byråd

— Vi trenger tiltak for å kunne nekte forurensende kjøretøy å kjøre inn i sentrum når det er ekstrem luftforurensning. Det har vi bedt Stortinget om i mange år, sa byrådslederen. Lovhjemmel for å nekte skip å legge til kai på grunn av luftforurensning.

— Hvis man forurenser til sjø, kan man nekte skip å legge til. Hvis forurensningen går til luft, har vi ikke hjemmel til å nekte skipene å legge til kai. Her trenger vi hjelp fra Stortinget, sa Smith-Sivertsen.

Rammebetingelser

Når det gjaldt kommunenes økonomi og rammebetingelser, ba byrådslederen om følgende:

En del av selskapsskatten må tilfalle kommunene.

Regelverket om offentlige anskaffelser er for dyrt og vanskelig i dag. Det bør gjøres enklere.

Befolkningsutviklingen gir kommunen store utfordringer, som må kompenseres fra staten.

Arbeidsmiljøloven bør kunne endres slik at man kan ha mer fleksible arbeidstidsordninger.

— Det siste er viktig for arbeidstakeren, som kan få bedre vilkår og fulle stillinger. For kommunen betyr det mer effektiv drift. Jeg tror og håper at regjeringen vil komme med noe der og på selskapsskatten, sa Smith-Sivertsen.

Beredskap

Smith-Sivertsen sa at beredskapen er for dårlig på Vestlandet.

NYTTÅRSKLEM: Stortingsrepresentant Øyvind Halleraker (H) fikk klem av fylkesvaraordfører Mona Hellesnes (V).

— Det kan skje store nasjonale kriser her også. Vi har store oljeinstallasjoner utenfor kysten og viktige anlegg på land. Haakonsvern ligger i vår midte, og vi har en god klyngedannelse innenfor beredskap, sa han - og listet opp disse punktene: Hordaland må komme styrket ut av politireformen.

Politiet må få anledning til å bruke helikoptrene på Haakonsvern i en krisesituasjon.

— Vi har opplevd en situasjon der bombeeksperter måtte komme med rutefly for å undersøke en mistenkelig koffert på Haakonsvern, sa han.

Kommuner og ferger

Vaksdal-ordfører Eirik Haga (Ap) hadde en bønn når det gjaldt kommunestruktur.

— Gi kommunene nok tid på seg. Nye ideer og allianser trenger modning, og da er jeg overbevist om at hastverk er lastverk. Vi må ha tillit og kort avstand mellom folk og politikere i dette landet, sa Haga.

Han etterlyste også mer midler til omstilling og regional næringsutvikling for gamle industrisamfunn.

Hans kollega Synnøve Solbakken fra Kvinnherad var mest opptatt av fergetrafikken.

— Fergemateriellet i vår region er utrangert og dårlig. Vi opplever stadig driftsavbrudd og beredskapsferger som ikke er tilgjengelig. Pendlere mellom Gjermundshamn - Varaldsøy - Årsnes kommer seg ikke hjem etter endt arbeidsdag, sa hun.

Hun oppfordret dessuten hordalandsbenken til å jobbe imot at statlige arbeidsplasser blir flyttet ut av distriktene.

Hvite bredbåndsflekker

For ordfører Astrid Aarhus Byrknes i Lindås var det en annen type infrastruktur som var viktigst.

— Mobil og bredbånd er kjempeviktig for næringsliv og innbyggerne i fylket. Vi har altfor mange hvite flekker i Hordaland. Vi kjenner dette problemet veldig godt i Nordhordland. Dette må vi få gjort noe med, slo hun fast.

Øyvind Halleraker (H) og Per Rune Henriksen (Ap) svarte på vegne av hordalandsbenken.

— Mange av disse sakene er ting vi jobber vi sammen med om på hordalandsbenken. Det gjelder for eksempel for å få samferdselsprosjektene inn i Nasjonal transportplan. Andre ting, slik som i arbeidslivspolitikken, er det uenighet mellom partiene, sa Henriksen.

Halleraker brenner spesielt for samferdsel, og klarte ikke å dy seg.

— Nå kommer han sikkert med dette toget sitt igjen, tenker dere sikkert. Ja, det gjør jeg. Hvorfor ikke tenke på høyhastighetsring for tog? Den regionen som ikke skjønner at fremtiden er raske kollektivløsninger, den taper. Jeg gir meg ikke helt på det, sa han.

Publisert
Takk for at du leser BTIkke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis.
Bli abonnent