Arbeidsgiverforeningen Spekter stevnet i fjor høst Norsk Sykepleierforbund (NSF) og deres tillitsvalgte for retten for tariffstridig og ulovlig kamp mot hyppigere helgevakter enn hver tredje helg.

Mandag ettermiddag var dommen klar, med fullt medhold til Spekter. Sykepleierforbundet må nå betale sakskostnadene, skriver Dagens Næringsliv.

NSF mente på sin side at prinsippet om at sykepleierne ikke skal jobbe oftere enn hver tredje helg, var tariffestet ved Ahus og gikk til motsøksmål mot Spekter. Men Sykepleierforbundet vant heller ikke fram her.

Totalt må NSF betale Spekters sakskostnader på nær en halv million kroner.

Striden om sykepleiernes helgevakter endte i fjor høst med at Ahus-sjef Hulda Gunnlaugsdottir gikk av. Det eieroppnevnte styret ved sykehuset hadde gitt sykepleierne medhold i at de ikke skulle jobbe oftere enn hver tredje helg. Dette helgeprinsippet har landsmøtet i NSF vedtatt at de vil ha tariffestet.

Arbeidsretten ga i retten Spekter ikke medhold i at det fortsatt pågår ulovlige aksjoner.